Produkt Cena netto na dzień 22.03.23 Cena brutto na dzień 22.03.23
Tarcica igl. gr 25mm obrzynana budowlana 700-1000 zł/m3 861-1230 zł/m3
Tarcica igl. gr 25mm nieobrzynana budowlana 700-900 zł/m3 861-1107 zł/m3
Tarcica igl. gr 25mm obrzynana z całej kłody 1100 zł/m3 1353 zł/m3
Tarcica igl. gr 25mm obrzynana - jedna długość różna szerokość 1100 zł/m3 1353 zł/m3
Tarcica igl. gr 25mm obrzynana - wymiarowa czterostronnie strugana 1400 zł/m3 1722 zł/m3
Tarcica igl. gr od 32 do 100mm obrzynana 1100 zł/m3 1353 zł/m3
Tarcica igl. gr od 32 do 100mm nieobrzynana 1000 zł/m3 1230 zł/m3
Więźba dachowa 1200 zł/m3 1476 zł/m3
Krawędziaki igl. bez względu na przekrój i długość 1200 zł/m3 1476 zł/m3
Łaty 4x5, 4x6 itp. 1200 zł/m3 1476 zł/m3
Kontrłaty 2.5x5, 2.5x6 itp. 1200 zł/m3 1476 zł/m3
Szalówka (deska elewacyjna) / Deska podłogowa gr. 19mm 45,00-50,00 zł/m2 55,35-61,50 zł/m2
Szalówka (deska elewacyjna) / Deska podłogowa gr. 25mm 70,00 zł/m2 86,10 zł/m2
Deska podłogowa gr. 33mm 81,30 zł/m2 100,00 zł/m2
Zrzyny, Klepka od 97,56 zł/m3 od 120,00 zł/m3
Dodatkowe usługi Cena netto Cena brutto
Suszenie drewna od 250 zł/m3 od 307,50 zł/m3
Struganie jednostronne od 120 zł/m3 od 147,60 zł/m3
Struganie czterostronne od 250 zł/m3 od 307,50 zł/m3
Impregnacja zanurzeniowa od 100 zł/m3 od 123 zł/m3
Transport towaru do klienta do ustalenia do ustalenia